Projekt Příměstské tábory

V rámci Operačního programu Zaměstnanost, zaměření na Investiční  prioritní osu 1.2. – Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, jsme připravili projekt: 

- Podpora služeb péče o děti 1. Stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu – PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro rok 2016-2018 po dobu jarních a letních prázdnin v Pardubickém kraji a v Moravskoslezském kraji s kapacitou 530 dětí. Primárním zaměřením projektu je pomoci pracujícím, rekvalifikujícím či nezaměstnaným rodičům v období školních prázdnin  se zajištěním aktivit pro jejich děti, tak aby mohli vykonávat své zaměstnání, aby se mohli vzdělávat případně si najít nové zaměstnání.
Projekt především cílí na rodiče se směnnou pracovní dobou.

- Stav projektu: je nám velice líto, náš projekt nebyl v rámci podpory vybrán. Nicméně i přesto všechno, jsme se nevzdali a příměstské tábory jak v Pardubickém, tak v Moravskoslezském kraji jsme v roce 2016 zrealizovali a to i bez státní podpory.

- Rok 2017: pokračujeme v naší práci a pořádáme zájmové aktivity pro děti a juniory. K příměstským táborům, přibyl také nově tenisový kemp a aktivity pro nejmenší od 1 roku. Pro tenisový kemp jsme získali podporu od Města Třemošnice, a tímto srdečně děkujeme.

Spojte se s námi
SPORT KIDS z. s.
Zámecká 48, 538 43 Třemošnice
IČ: 285 59 398

+420 775 707 244
info@sportkids-cz.cz
SportKids z.s.