Projekt Dětské skupiny

V rámci Operačního programu Zaměstnanost, zaměření na Investiční  prioritní osu 1.2. – Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, připravujeme projekt: 

- Podpora vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. 
Připravujeme vznik a provoz zařízení poskytující pravidelnou péči o dítě od narození resp. Od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Realizace v Pardubickém kraji, město Třemošnice, kapacita zařízení 12 dětí, věk od 1 roku. Jedná se o službu hlídání a péče o dítě v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.  Jedná se o Dětskou skupinu pro veřejnost.

Zahájení vybudování: duben 2016
Zahájení provozu: září 2016

- Stav projektu: projekt získal podporu a zařízení bylo úspěšně vybudováno a provoz v září 2016 byl zahájen.

Spojte se s námi
SPORT KIDS z. s.
Zámecká 48, 538 43 Třemošnice
IČ: 285 59 398

+420 775 707 244
info@sportkids-cz.cz
SportKids z.s.