Hlídání dětí

V lednu 2016 jsme požádali o dotaci na vybudování a provoz děstké skupiny SPORT KIDS v Třemošnici, okres Chrudim.

Jedná se o dotační titul z Operačního programu Zaměstnanost, zaměření na Investiční  prioritní osu 1.2. – Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Svůj provoz Dětská skupina SPORT KIDS zahájila v září 2016. Zařízení je otevřeno všem dětem a rodičům, kteří potřebují nejen krátkodobé, ale také především dlouhodobé a stálé hlídání svých ratolestí od 1 roku až do věku předškolního.

Kapacta zařízení: 12 dětí

Věk: od 1 roku do předškolního věku

Provoz: od 6,30 -16,00hod.

Místo: Zámecká č. 48, Třemošnice, okres Chrudim

Vizualizace k nahlédnutí: VIZ I, VIZ II

www stránky: www.ds.sportkids-cz.cz

Facebook: Dětská skupina SPORT KIDS z.s.

Bližší informace k dispozici na tel. čísle +420 775 707 244, info@sportkids-cz.cz

 

Spojte se s námi
SPORT KIDS z. s.
Zámecká 48, 538 43 Třemošnice
IČ: 285 59 398

+420 775 707 244
info@sportkids-cz.cz
SportKids z.s.